Complete Beer Garden Fight Schedule

UNION “BEER GARDEN FIGHT 2013 ~ UNION PRODUCE”, 28/07/2013
Shin-Kiba 1st RING

1. Mitomi Masayuki Debut Match: Mitomi Masayuki Vs Shuji Ishikawa
2. Rock ‘N’ Roll Death Match: A.YAZAWA Vs Ryu Gouma Vs Sayaka Obihiro
3. Taichi Kazato & SAGAT Vs Madoka & Guanchuro
3. Idea Pocket Presents: Hiroshi Fukuda Vs Menso~re Oyaji Vs Mio Shirai
4. Union Fly To Everywhere Title: Cherry (c) Vs Aoi Kizuki
5. Isami Kodaka, Shuji Ishikawa, FUMA & Naomi Susan Vs Nazo Fukumen M, Nazo Fukumen K, Nazo Fukumen P & Fukumen Queen

DDT “BEER GARDEN FIGHT 2013 ~ DDT FIRST DAY”, 28/07/2013
Shin-Kiba 1st RING

1. Hiroshi Fukuda Vs Emi Sakura
2. Yuji Hino & Daisuke Sasaki Vs Masa Takanashi & Gota Ihashi
3. Toru Owashi & Kazuki Hirata Vs Antonio Honda & Hoshitango
4. Hikaru Sato & Yukio Sakaguchi Vs MIKAMI & Tomomitsu Matsunaga
5. Kota Ibushi G1 Send-Off Party: Kota Ibushi Vs Danshoku Dino Vs Makoto Oishi Vs Michael Nakazawa Vs DJ Nira
6. KUDO, Yasu Urano & FUMA Vs Keisuke Ishii, Takao Soma & Tetsuya Endo
7. HARASHIMA & Konosuke Takeshita Vs Shigehiro Irie & Akito

DDT “BEER GARDEN FIGHT 2013 ~ DANSHOKU RANCH CLASSIC”, 29/07/2013
Shin-Kiba 1st RING

1. Men Who Are Fascinated By Pantyhose: Yasu Urano Vs Daisuke Sasaki Vs Masa Takanashi Vs Takao Soma Vs Tomomitsu Matsunaga Vs Konosuke Takeshita
2. Take Back Yoshiko’s Smile: Makoto Oishi Vs Antonio Honda
3. NAKAZAWA Looking Back:
4. Kota Ibushi Summer Vacation Wrestling Study: Shinya Ihashimoto Vs Hyper Aihara Choshu

DDT “BEER GARDEN FIGHT 2013 ~ URASHIMAKUDO PRODUCE”, 30/07/2013
Shin-Kiba 1st RING

1. FUMA Produce: Jinbeizamen & Acer 8 Vs Menso~re Oyaji & Agu
2. Yasu Urano Produce – Sambo Vs Judo: Daisuke Kido Vs Hiroshi Fukuda
3. KUDO Produce – Ebisuko Free Meals For One Year Battle Royal: Danshoku Dino Vs Seiya Morohashi Vs Tanomusaku Toba Vs Kazuki Hirata Vs Konosuke Takeshita
4. HARASHIMA Produce – ~Gaku Pro Only Yesterday~: HARASHIMA Vs Eririn Takagi

HARD HIT “BEER GARDEN FIGHT 2013 ~ HARD HIT PRODUCE”, 31/07/2013
Shin-Kiba 1st RING

1. ISAO Vs FUMA
2. Hard Hit Experiment – Handicap Match: Michael Nakazawa Vs Tanomusaku Toba
3. HARASHIMA Vs Ryuichi Sekine
4. Hard Hit Experiment – HARASHIMA Ultimate Royal: Hoshitango Vs Tetsuya Endo Vs Yukio Kubota Vs Tadaware
5. Hikaru Sato Vs Yukio Sakaguchi

NEW BEIJING “BEER GARDEN FIGHT 2013 ~ NEW BEIJING PRO WRESTLING PRODUCE”, 01/08/2013
Shin-Kiba 1st RING

1. Grudge Liquidation! Project Spartan Drunk Monkey-Fu Jackie Shangai Bronx Story Death Match: Choun-Shiryu Vs Goku
2. Spectacular Ratio By Typical Chinese Beauty:
3. Sangokushi War: White Eyebrow Ma Liang Vs Cao Zhang Vs Yuan Zhe

DDT “BEER GARDEN FIGHT 2013 ~ DRIFT PRODUCE”, 02/08/2013
Shin-Kiba 1st RING

1. ~Summer 2013 Culmination~: Shigehiro Irie, Keisuke Ishii & Takao Soma Vs Akito, Kazuki Hirata & FUMA
2. Takao Soma Produce – U-FILE CAMP – A Distorted Relationship Between Teacher And Wrestling Class Graduates: Takao Soma Vs Reo Vs Kazuhiro Tamura
3. Shigehiro Irie Produce: Shigehiro Irie Vs Kazuki Hirata & Tetsuya Endo
4. Keisuke Ishii Produce – Lariat Pro Wrestling: Keisuke Ishii, Tomomitsu Matsunaga & Kengo Mashimo Vs Danshoku Dino, Antonio Honda & Hoshitango

DDT “BEER GARDEN FIGHT 2013 ~ DDT LAST DAY”, 03/08/2013
Shin-Kiba 1st RING

Card To Be Decided On Day Of Show

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: