BOYZ And Dolls, We’re Just A Bunch Of Crazy BOYZ And Dolls

BOYZ “BOYZ DOLL FESTIVAL SPECIAL ~ONNA MATSURI 3~”, 04/03/2014
Shinjuku FACE

1. Isami Kodaka, Kota Ibushi & Tetsuya Endo Vs Makoto Oishi, Yukio Sakaguchi & Konosuke Takeshita
2. HARASHIMA Vs Hiroshi Fukuda

KUDO, Masa Takanashi, Daisuke Sasaki, Keisuke Ishii, Akito, Soma Takao, Kazuki Hirata and Mitomi Masayuki will also wrestle on the show.

Comments are closed.

%d bloggers like this: