DDT “DNA 2” Videos

DDT “DNA 2”, 09/01/2015
Shinjuku FACE
322 Fans – No Vacancy


1. Ryuichi Sekine Vs Kouta Umeda


2. Shota Vs Dai Suzuki


3. Jiro Kuroshio Vs Tomoya Kawamura


4. Hideki Suzuki & Koji Iwamoto Vs Ryota Nakatsu & Kouki Iwasaki


5. Katsuhiko Nakajima & Mitsuhiro Kitamiya Vs Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata


6. Jun Kasai Vs Suguru Miyatake

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: