DDT “DNA 9” Videos


DDT “DNA 9”, 22/09/2015
Shinjuku FACE
388 Fans – No Vacancy


1. Kouki Iwasaki Vs Dai Suzuki


2. Joey Ryan Vs Suguru Miyatake


3. Mao Inoue Vs Shunma Katsumata


4. Shinjiro Otani Vs Mizuki Watase


5. Kota Umeda Vs Ryota Nakatsu


6. Katsuhiko Nakajima Vs Kazusada Higuchi

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: