Tomorrow’s Yokohama Twilight, All Asia Title Referee

DDT “YOKOHAMA TWILIGHT 2016 ~NEW YEAR~”, 16/01/2016
Yokohama Radiant Hall

1. Danshoku Dino & Makoto Oishi Vs Akito & Guanchulo
2. Antonio Honda & Hiroshi Fukuda Vs Soma Takao & DJ Nira
3. Sanshiro Takagi, Toru Owashi & Kazuki Hirata Vs Seiya Morohashi, Tomomitsu Matsunaga & Kazusada Higuchi
4. Daisuke Sasaki Vs Kouki Iwasaki
5. Masa Takanashi Vs Yusuke Kubo
6. 3 Way Tag Match: HARASHIMA & Yasu Urano Vs Yukio Sakaguchi & Kota Umeda Vs Keisuke Ishii & Shigehiro Irie
7. KO-D Tag Team Titles: Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo (c) Vs Isami Kodaka & Ryota Nakatsu

Nobody tell Daisuke Sasaki the Candice LeRae news.

DDT “KEISUKE ISHII PRODUCE ~NEW YEAR! PINK KNEEL KICK 2016~”, 23/01/2016
Saitama Tokorozawa Citizen Gymnasium Sub Arena

0. King Of Dark Title: Gota Ihashi (c) Vs Seiya Morohashi
1. Fresh Ariyama Greengrocer Cup Rumble: Danshoku Dino Vs Makoto Oishi Vs Antonio Honda Vs Daisuke Sasaki Vs Sanshiro Takagi Vs Kazuki Hirata Vs Cherry Vs Guanchulo
2. Yasu Urano Vs Hiroshi Fukuda
3. Soma Takao Vs Yukio Sakaguchi
4. Konosuke Takeshita & Tetsuya Endo Vs Kazusada Higuchi & Kouki Iwasaki
5. HARASHIMA & Akito Vs Masa Takanashi & Kota Umeda
6. All Asia Tag Team Titles: Isami Kodaka & Yuko Miyamoto (c) Vs Keisuke Ishii & Shigehiro Irie

Kyohei Wada will officiate the main event.

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: