DDT “DNA 13” Videos


DDT “DNA 13”, 08/01/2016
Kitazawa Town Hall
223 Fans – No Vacancy


1. Daichi Kazato Vs Dai Suzuki


2. Mizuki Watase Vs Kouki Iwasaki


3. Yasu Urano & Shiori Asahi Vs Shunma Katsumata & Guanchulo


4. Shuji Ishikawa & Zeus Vs Kazusada Higuchi & Suguru Miyatake


5. Konosuke Takeshita Vs Kota Umeda

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: