DDT “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X DDT” Results And Video

Start times for matches:

(1:38) 1. Soma Takao & Nobuhiro Shimatani Vs Kouki Iwasaki & Daiki Shimomura

(57:05) 2. Antonio Honda Vs Guanchulo

(1:57:09) 3. Konosuke Takeshita & Trans-Am ★ Hiroshi Vs Akito & Yasu Urano

(2:59:19) 4. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo Vs Shunma Katsumata & MAO

(3:56:55) 5. Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi & Rekka Vs Danshoku Dino, Makoto Oishi & Kazusada Higuchi

DDT “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X DDT”, 15/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. Soma Takao & Nobuhiro Shimatani defeated Kouki Iwasaki & Daiki Shimomura when Takao pinned Shimomura with the Gin And Tonic (9:54).
2. Antonio Honda defeated Guanchulo with a Rolling Leg Clutch (11:56).
3. Konosuke Takeshita & Trans-Am ★ Hiroshi defeated Akito & Yasu Urano when Takeshita submitted Urano with the Texas Clover Hold (11:13).
4. Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo defeated Shunma Katsumata & MAO when Endo pinned Katsumata with the Torture Rack Bomb (11:33).
5. Danshoku Dino, Makoto Oishi & Kazusada Higuchi defeated Yukio Sakaguchi, Masahiro Takanashi & Rekka when Higuchi pinned Rekka with the Doctor Bomb (12:15).

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: