DDT “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X DDT” Day 2 Results And Video

Show begins at 4:54:10.

Start times for matches:

(4:54:10) 1. Akito & Rekka Vs Gota Ihashi & Kouki Iwasaki
(5:09:23) 2. Danshoku Dino, Keisuke Ishii & Yoshihiko Vs Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO
(5:26:45) 3. Yukio Sakaguchi Vs Daiki Shimomura
(5:38:07) 4. Pretty Rights Contention Battle Royal: Yasu Urano Vs Kazusada Higuchi Vs Guanchulo Vs Cherry Vs Nobuhiro Shimatani Vs Gota Ihashi Vs Daisuke Sasaki Vs Tetsuya Endo
(5:53:58) 5. HARASHIMA & Masahiro Takanashi Vs Konosuke Takeshita & Soma Takao

DDT “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X DDT”, 16/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. Akito & Rekka defeated Gota Ihashi & Kouki Iwasaki when Akito submitted Ihashi with a Figure Four Leg Lock (10:43).
2. Danshoku Dino, Keisuke Ishii & Yoshihiko defeated Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO when Yoshihiko pinned Oishi after the Danshoku Driver from Dino (11:32).
3. Yukio Sakaguchi defeated Daiki Shimomura with the PK (4:43).
4. Pretty Rights Contention Battle Royal: Cherry defeated Gota Ihashi with the Spring Night Love (9:18).
Order Of Elimination: Yasu Urano, Kazusada Higuchi, Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo, Nobuhiro Shimatani, Guanchulo, Gota Ihashi.
5. Konosuke Takeshita & Soma Takao defeated HARASHIMA & Masahiro Takanashi when Takeshita submitted Takanashi with the Texas Clover Hold (11:20).

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: