TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO” Day 2 Results And Video

Part 1 begins at 0:45:29. Part 2 begins at 6:20:03.

Start times for matches:

(0:45:29) 1. Miyu Yamashita & Marika Kobashi Vs Yuka Sakazaki & Azusa Takigawa
(0:58:06) 2. Rika Tatsumi Vs KANNA

(6:27:09) 1. Syoko Nakajima Vs Maho Kurone
(6:35:18) 2. Nonoko Vs Hyper Misao
(6:45:23) 3. Miyu Yamashita & Akane Miura Vs Yuu & Nodoka-oneesan

TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO”, 18/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. Miyu Yamashita & Marika Kobashi defeated Yuka Sakazaki & Azusa Takigawa when Yamashita pinned Takigawa with the Attitude Adjustment (8:32).
2. Rika Tatsumi defeated KANNA with the Dragon Sleeper (7:11).

TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO”, 18/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. Syoko Nakajima defeated Maho Kurone with the Northern Lights Suplex (5:55).
2. Nonoko defeated Hyper Misao with the Pai Fly Flow (4:49).
3. Miyu Yamashita & Akane Miura defeated Yuu & Nodoka-oneesan when Yamashita pinned Nodoka with the Attitude Adjustment (10:03).

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: