DDT “DNA 20” Videos

DDT “DNA 20”, 07/09/2016
Kitasenju Theatre 1010
123 Fans – Super No Vacancy Full House


1. Nobuhiro Shimatani Vs Daisuke Sasaki


2. Daiki Shimomura Vs Koji Iwamoto


3. Rainbow Kawamura Last DNA Match: Rainbow Kawamura Vs Danshoku Dino


4. MAO & Rekka Vs Yasu Urano & Hi69


5. Road To DNA-GP: Shunma Katsumata Vs Mizuki Watase


6. Road To DNA-GP: Kazusada Higuchi & Guanchulo Vs Kota Umeda & Kouki Iwasaki

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: