DDT “GOD BLESS DDT 2019” Digest Highlights

DDT “SOUKEN HOLDINGS PRESENTS GOD BLESS DDT 2019”, 24/11/2019
Tokyo Korakuen Hall
1,214 Fans – Super No Vacancy

1. 4 Way Tag Match: Akito & Shunma Katsumata Vs Tetsuya Endo & Mad Paulie Vs Yuki Ueno & Naomi Yoshimura Vs Yukio Sakaguchi & Yukio Naya
2. Iron Man Heavymetalweight Title – Time Difference Battle Royal: Kazuki Hirata (c) Vs Michiaki Nakano Vs Toru Owashi Vs Makoto Oishi Vs Mizuki Watase Vs Asuka Vs Hiroshi Yamato
3. Danshoku Dieno & Super Sasadango Machine Vs Shinya Aoki & Keigo Nakamura
4. Saki Akai “Okibariyasu” 7 Match Series – 1st Match: Saki Akai Vs Tsukasa Fujimoto
5. After Ultimate Party 2019 Special Tag Match: Konosuke Takeshita & Jiro Kuroshio Vs Antonio Honda & Miyu Yamashita
6. KO-D Tag Team Titles: Daisuke Sasaki & Soma Takao (c) Vs Masahiro Takanashi & Chris Brookes
7. KO-D Openweight Title: HARASHIMA (c) Vs Yuki Iino

Comments are closed.

%d bloggers like this: