DDT “DNA 27” Videos

December 9, 2016

DDT “DNA 27”, 16/11/2016
Hanayashiki Park Hall
163 Fans – Super No Vacancy Full House


1. Guanchulo Vs Yuki Ueno


2. Dai Suzuki Comeback: Dai Suzuki Vs Konosuke Takeshita


3. Average Height 163cm Minimum Load: Daiki Shimomura & Nobuhiro Shimatani Vs Hercules Senga & Tsutomu Oosugi


4. MAO Vs Shiori Asahi


5. Kazusada Higuchi Vs Shunma Katsumata


6. Kouki Iwasaki & Mizuki Watase Vs Ryuichi Sekine & Ryota Nakatsu

Advertisements

DNA Grand Prix Videos

November 11, 2016

DDT “DNA 22 ~ DNA GRAND PRIX 2016 SEASON OPENER”, 17/10/2016
Shinjuku FACE
165 Fans


4. DNA Grand Prix – A Block: Kazusada Higuchi Vs Yuki Ueno

DDT “DNA 24 ~ DNA GRAND PRIX 2016”, 19/10/2016
Shinjuku FACE
129 Fans


4. DNA Grand Prix – A Block: Kouki Iwasaki Vs Royce Isaacs


7. DNA Grand Prix – B Block: Guanchulo Vs Mike Bailey

DDT “DNA 25 ~ DNA GRAND PRIX 2016”, 20/10/2016
Shinjuku FACE
136 Fans


7. DNA Grand Prix – B Block: Mizuki Watase Vs Ryota Nakatsu

DDT “DNA 26 ~ DNA GRAND PRIX 2016 FINAL ROUND”, 21/10/2016
Shinjuku FACE
199 Fans


2. DNA Grand Prix – B Block: Daiki Shimomura Vs Nobuhiro Shimatani


3. DNA Grand Prix – A Block: MAO Vs Rekka


8. DNA Grand Prix – Final: Kazusada Higuchi Vs Mike Bailey

I’ll update the post if more videos get uploaded.


DDT “DNA 21” Videos

October 13, 2016

DDT “DNA 21 ~THANK YOU KITAZAWA TOWN HALL! THE LAST PRO WRESTLING BEFORE RENOVATION~”, 30/09/2016
Kitazawa Town Hall
177 Fans


1. Ryuichi Sekine Vs Daiki Shimomura


2. Keisuke Ishii Vs Rekka


3. NωA Sub-Leader Playoff: Makoto Oishi Vs MAO


4. Same Grade Of Claim: Konosuke Takeshita Vs Nobuhiro Shimatani


5. Hardcore Match: Jun Kasai Vs Mizuki Watase


6. Road To DNA-GP: Guanchulo & Kouki Iwasaki Vs Kazusada Higuchi & Shunma Katsumata


DDT “DNA 20” Videos

October 2, 2016

DDT “DNA 20”, 07/09/2016
Kitasenju Theatre 1010
123 Fans – Super No Vacancy Full House


1. Nobuhiro Shimatani Vs Daisuke Sasaki


2. Daiki Shimomura Vs Koji Iwamoto


3. Rainbow Kawamura Last DNA Match: Rainbow Kawamura Vs Danshoku Dino


4. MAO & Rekka Vs Yasu Urano & Hi69


5. Road To DNA-GP: Shunma Katsumata Vs Mizuki Watase


6. Road To DNA-GP: Kazusada Higuchi & Guanchulo Vs Kota Umeda & Kouki Iwasaki


TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO” Day 2 Results And Video

September 19, 2016

Part 1 begins at 0:45:29. Part 2 begins at 6:20:03.

Start times for matches:

(0:45:29) 1. Miyu Yamashita & Marika Kobashi Vs Yuka Sakazaki & Azusa Takigawa
(0:58:06) 2. Rika Tatsumi Vs KANNA

(6:27:09) 1. Syoko Nakajima Vs Maho Kurone
(6:35:18) 2. Nonoko Vs Hyper Misao
(6:45:23) 3. Miyu Yamashita & Akane Miura Vs Yuu & Nodoka-oneesan

TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO”, 18/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. Miyu Yamashita & Marika Kobashi defeated Yuka Sakazaki & Azusa Takigawa when Yamashita pinned Takigawa with the Attitude Adjustment (8:32).
2. Rika Tatsumi defeated KANNA with the Dragon Sleeper (7:11).

TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO”, 18/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. Syoko Nakajima defeated Maho Kurone with the Northern Lights Suplex (5:55).
2. Nonoko defeated Hyper Misao with the Pai Fly Flow (4:49).
3. Miyu Yamashita & Akane Miura defeated Yuu & Nodoka-oneesan when Yamashita pinned Nodoka with the Attitude Adjustment (10:03).


TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO” Results And Video

September 17, 2016

Part 1 begins at 0:47:27. Part 2 begins at 6:13:28.

Start times for matches:

(0:49:24) 1. Yuka Sakazaki Vs Maho Kurone
(0:58:25) 2. Syoko Nakajima & KANNA Vs Yuu & Nodoka-oneesan

(6:20:35) 1. 3 Way Match: Yuka Sakazaki Vs Akane Miura Vs Azusa Takigawa
(6:29:05) 2. Hyper Misao Vs Marika Kobashi
(6:40:05) 3. Miyu Yamashita & Syoko Nakajima Vs Nonoko & Rika Tatsumi

TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO”, 17/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. Yuka Sakazaki defeated Maho Kurone with the Magical Girl Splash (6:11).
2. Syoko Nakajima & KANNA defeated Yuu & Nodoka-oneesan when KANNA pinned Nodoka with the 50$ent (9:45).

TOKYO JOSHI PRO “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X TOKYO JOSHI PRO”, 17/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. 3 Way Match: Yuka Sakazaki defeated Akane Miura and Azusa Takigawa when Sakazaki pinned Takigawa with the Magical Girl Splash (5:53).
2. Hyper Misao defeated Marika Kobashi with a School Boy (5:38).
3. Miyu Yamashita & Syoko Nakajima defeated Nonoko & Rika Tatsumi when Nakajima pinned Tatsumi with a Hurricanrana (12:24).


DDT “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X DDT” Day 2 Results And Video

September 16, 2016

Show begins at 4:54:10.

Start times for matches:

(4:54:10) 1. Akito & Rekka Vs Gota Ihashi & Kouki Iwasaki
(5:09:23) 2. Danshoku Dino, Keisuke Ishii & Yoshihiko Vs Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO
(5:26:45) 3. Yukio Sakaguchi Vs Daiki Shimomura
(5:38:07) 4. Pretty Rights Contention Battle Royal: Yasu Urano Vs Kazusada Higuchi Vs Guanchulo Vs Cherry Vs Nobuhiro Shimatani Vs Gota Ihashi Vs Daisuke Sasaki Vs Tetsuya Endo
(5:53:58) 5. HARASHIMA & Masahiro Takanashi Vs Konosuke Takeshita & Soma Takao

DDT “TOKYO GAME SHOW 2016 – 4GAMER.NET X DDT”, 16/09/2016
Chiba Makuhari Messe – 4Gamer.net Booth
??? Fans

1. Akito & Rekka defeated Gota Ihashi & Kouki Iwasaki when Akito submitted Ihashi with a Figure Four Leg Lock (10:43).
2. Danshoku Dino, Keisuke Ishii & Yoshihiko defeated Makoto Oishi, Shunma Katsumata & MAO when Yoshihiko pinned Oishi after the Danshoku Driver from Dino (11:32).
3. Yukio Sakaguchi defeated Daiki Shimomura with the PK (4:43).
4. Pretty Rights Contention Battle Royal: Cherry defeated Gota Ihashi with the Spring Night Love (9:18).
Order Of Elimination: Yasu Urano, Kazusada Higuchi, Daisuke Sasaki & Tetsuya Endo, Nobuhiro Shimatani, Guanchulo, Gota Ihashi.
5. Konosuke Takeshita & Soma Takao defeated HARASHIMA & Masahiro Takanashi when Takeshita submitted Takanashi with the Texas Clover Hold (11:20).